Närvaro och frånvaro

Närvaro
Det är viktigt att du som vårdnadshavare loggar in i e-tjänsten och registrerar aktuellt schema för ditt barn. Här registrerar du också Grund för placering som visar vilken placering ditt barn har. 

  • Lämningstid är den tid då barnet kommer till förskolan 
  • Hämtningstid är den tid då barnet lämnar förskolan

Frånvaro
Om barnet blir sjuk så tänk på att anmäla det till förskolan, då det är av vikt för vår verksamhet, måltider och aktiviteter.

Anmäl dagen innan ditt barn beräknas vara tillbaka på förskolan.

Barnet måste orka delta i förskolans verksamhet och därför är det viktigt att allmäntillståndet är gott innan barnet kommer tillbaka till förskolan. För smittorisken är det också av stor vikt att barnet är helt friskt innan det träffar sina kompisar.

Vad händer om man uteblir från förskolan utan att meddela personal?
I de fall då plats på förskola eller pedagogisk omsorg inte används enligt schema äger kommunen rätt att säga upp platsen. Uppsägningstiden är två månader räknat från den dagen kommunen beslutat om uppsägning. Platsinnehavare betalar avgift under uppsägningstiden.

Avdelningar

Diamanten och Pärlan
0155-384 44
070-567 43 90

Kristallen och Juvelen
0155-385 12
070-567 43 94

Rektor

Frida Broberg
telefon 0155-384 12

Adress

Besöksadress 
Frösängsvägen 1

Postadress
Frösängs förskola
613 41 Oxelösund

Instagram
@frosangsforskola

Kontakt för sidan: Kommuncenter