Introduktion

När du tackat ja till erbjuden plats i e-tjänsten kommer personal ta kontakt med dig inför introduktionen.

Vi på Frösängs förskola har valt att tillämpa så kallad föräldraaktiv introduktion, där vårt mål är att barn och vårdnadshavare tillsammans blir trygga och trivs på förskolan. Samtidigt får ni kännedom om vår verksamhet, dess rutiner och miljö, och möjlighet att lära känna alla pedagoger, andra vårdnadshavare och barn. 

Det innebär att du som vårdnadshavare aktivt deltar i förskolans dagliga verksamhet de första dagarna tillsammans med ditt barn. Ni visar ert barn vägen in i förskolans värld och ni visar oss hur just ert barn är van att bli bemött i olika situationer. Under den här tiden lägger vi grunden för vårt vidare samarbete. 

Istället för att sakta vänja barnet vid att bli lämnad, som vid traditionell inskolning, så finns du hela tiden vid ditt barns sida. Genom din delaktighet känner barnet en trygghet och vågar sig längre och längre ifrån dig för att i sin egen takt utforska förskolans miljöer, lära känna andra barn och oss pedagoger.

Du som vårdnadshavare får en god insyn i förskolans värld och lär känna personalen, och genom dig lär vi känna ditt barn.

Introduktionen kommer att pågå under ca två veckor. Tiden kommer vi överens om i samråd med er beroende på hur era barns schema kommer att se ut.

Avdelningar

Diamanten och Pärlan
0155-384 44
070-567 43 90

Kristallen och Juvelen
0155-385 12
070-567 43 94

Rektor

Frida Broberg
telefon 0155-384 12

Adress

Besöksadress 
Frösängsvägen 1

Postadress
Frösängs förskola
613 41 Oxelösund

Instagram
@frosangsforskola

Kontakt för sidan: Kommuncenter