Pärlan

Barnen på avdelningen Pärlan är just nu i åldrarna 2-6 år. På Pärlan arbetar vi mycket med att dela in barnen i mindre grupper för att lättare kunna se och höra varje barn.

Alla barnen på Pärlan går på utflykt en gång i veckan.

Några gånger per termin går vi tillexempel till Koordinaten och Björntorps äldreboende för att utforska närmiljön. Detta är alltid väldigt uppskattat av både barnen och pedagogerna.


Personal

Anna-Lena Jonsson

Ivonne Nilsson

Theres Älgebrink

Kontakt för sidan: Kommuncenter