Diamanten

Diamanten och Pärlan är två olika avdelningar men vi samarbetar så mycket som möjligt. Vi har för det mesta öppna dörrar mellan avdelningarna så att barnen får möjlighet att röra sig fritt i alla rum. Vi observerar barngruppen regelbundet och anpassar miljön och materialet efter gruppens behov. 

På Diamanten och Pärlan går det ca 30 barn och det arbetar 7 pedagoger. Barnen är i åldrarna 1-6. Vi strävar efter att ge varje barn stöd och att de utvecklas utifrån sina förutsättningar, för att underlätta detta delar vi in barnen i grupper.

Vi anser att det är viktigt att skapa en trygg miljö för barn och vårdnadshavare genom att ha en öppen dialog och ett respektfullt förhållningsätt till varandra. Vårt arbetssätt bygger på ett samarbete  med dig som vårdnadshavare.  Vi arbetar mycket med hur vi är en bra kompis och att olikheter är en styrka, vi lär av varandra. Alla ska känna sig trygga hos oss.

Barnen och pedagogerna  utforskar ofta närmiljön. Ibland går vi till skogen eller någon spännande lekpark. Vi besöker biblioteket eller går till en närliggande gymnastiksal. Att utforska förskolans gård kan också vara spännande, lyfta på en sten och se vilka djur som bor där. Klättra i berget för att träna motoriken eller titta på träden för att leta djur eller jämföra färgen på bladen. Alla små och stora upplevelser försöker vi ta tillvara på tillsammans med barnen.

Personal

Martina Lövkvist

Linn Gahnertz

Emelie Pettersson

Kontakt för sidan: Kommuncenter