Närvaro och frånvaro

Närvaro
Det är viktigt att du som vårdnadshavare loggar in i e-tjänsten och registrerar aktuellt schema för ditt barn. Här registrerar du också Grund för placering som visar vilken placering ditt barn har. 

  • Lämningstid är den tid då barnet kommer till förskolan 
  • Hämtningstid är den tid då barnet lämnar förskolan

 

Frånvaro

Vid sjukdom så ringer ni eller skickar sms och meddelar detta till respektive avdelning. Anmäl dagen innan ditt barn beräknas vara tillbaka på förskolan. Viktigt att ni skriver ert barns namn och ert eget om ni skickar sms. Vid all sorts frånvaro behöver ni meddela förskolan angående kosten. Har ni specialkost är det extra viktigt att Gunilla i köket blir meddelad detta.  

Förseglet

telefonnummer: 0155-384 66

mobilnummer: 070-567 13 02 

Storseglet

telefonummer: 0155-384 39

mobilnummer: 070-567 13 04

Barnet måste orka delta i förskolans verksamhet och därför är det viktigt att allmäntillståndet är gott innan barnet kommer tillbaka till förskolan. För smittorisken är det också av stor vikt att barnet är helt friskt innan det träffar sina kompisar på avdelningen. Vid magsjuka ska barnet vara hemma 48 timmar efter sista symptom, kräkningen/diarrén, samt fått tillbaka sin matlust och ork. Kontakta personalen på avdelningen om ni har några frågor eller funderingar.

 

 

Avdelningar

Förseglet
telefon 0155-384 66
mobil 070-567 13 02

Storseglet
telefon 0155-384 39
mobil 070-567 13 04

Rektor

Charlotte Axelsson
telefon 0155-386 11

Adress

Besöksadress
Ramdalsvägen 1

Postadress
Oxelösunds kommun
Dalgångens Förskola
613 35 Oxelösund

Kontakt för sidan: Kommuncenter