Introduktion

När du tackat ja till erbjuden plats i e-tjänsten kommer personal ta kontakt med dig inför introduktionen. 

Första introduktionsdagen går vi tillsammans igenom rutiner och annan praktisk information. 

Under introduktionen är det du som vårdnadshavare som har huvudansvaret för barnet genom att aktivt delta i förskolans dagliga verksamhet de första dagarna. Introduktionen kommer pågå under cirka två veckor. 

Tiden kommer vi överens om i samråd med er beroende på hur ert barns schema kommer att se ut. 

På Dalgångens förskola vill vi att barnen ska få en bra start i sitt livslånga lärande i en trygg och stimulerande miljö. Vi strävar efter ett gott samarbete med dig som vårdnadshavare. Under introduktionen lägger vi tillsammans grunden för dig och barnet att få en god insyn i förskolans värld och att ni får möjlighet att få inblick i den utbildning vi erbjuder.

Vi använder oss av 7-14 dagars introduktion som grund, där du som vårdnadshavare har en aktiv del i introduktionen de första dagarna. Vi anpassar introduktionens längd efter barnens behov. Vi välkomnar dig att ta del av vår utbildning och att komma med tankar och idéer som utvecklar förskolan.

 

 

 

Avdelningar

Förseglet
telefon 0155-384 66
mobil 070-567 13 02

Storseglet
telefon 0155-384 39
mobil 070-567 13 04

Rektor

Charlotte Axelsson
telefon 0155-386 11

Adress

Besöksadress
Ramdalsvägen 1

Postadress
Oxelösunds kommun
Ramdalens förskola
613 35 Oxelösund

Kontakt för sidan: Kommuncenter