Storseglet

Storseglet är en avdelning med två barngrupper i åldrarna 3-6 år. Vi lägger stor vikt vid leken som är viktig för barnens utveckling och lärande. I leken tränar barnen språket och samspelet med varandra.

Kontakt avdelning

Avdelningen Storseglet
Telefon 0155-384 39

Kontakt för sidan: Kommuncenter