Dalgångens förskola

Välkommen till Dalgångens förskola

Förskolan är belägen i närheten av bostadsområdet på Ramdalen och angränsar till skog och natur. Till förskolan hör två fantastiska gårdar med bland annat skogspartier som inbjuder till glädjefyllda upplevelser och som utmanar barnen att lära med alla sina sinnen.
På vår förskola får barnen möjlighet till härliga upptäckter tillsammans med engagerade pedagoger.

Vi välkomnar det lustfyllda lärandet och pedagogerna utmanar barnen genom att ta tillvara på deras intresse och behov och har en stark tilltro till deras kunnande. Vårt arbete tar avstamp i Skollagen, Förskolans läroplan och Barnkonventionen.

Dalgångens förskola har utmärkelsen/certifiering Grön Flagg och vi vill inspirera nästa generation att tillsammans ta ansvar för planeten vi bor på och vår gemensamma framtid. Vår förhoppning är att Grön Flagg ska vara det första steget i ett livslångt engagemang kring hållbar utveckling. Under 2018 2019 arbetar vi med målen framtidstro, trygghet och respekt.

APT

Arbetsplatsträff
Kvällar då förskolan stänger kl. 16:00

Onsdagen 16 januari

Tisdagen 12 februari

Torsdagen 14 mars

Måndagen 29 april

Måndagen 3 juni

Behöver ni barnomsorg kontakta förskolechef.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Dalgångens förskola
613 35 Oxelösund

Besöksadress
Ramdalsvägen 1


Charlotte Axelsson
Förskolechef
Telefon 0155-386 11

Kontakt avdelning

Förseglet

Telefon 0155-384 66
Mobil 070-567 13 02

Storseglet

Telefon 0155-384 39
Mobil 070-567 13 04

Kontakt för sidan: Kommuncenter