Loggan för Oxelösunds kommun

Ekonomiskt bistånd

Alla kan hamna i ekonomiska svårigheter. Om du har ekonomiska problem och inte kan försörja dig själv och din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd.

Ekonomiskt bistånd, eller försörjningsstöd som det också kan kallas, fungerar som ett sista skyddsnät för dig som har tillfälliga ekonomiska problem. Du har alltid i första hand ett eget ansvar för att reda upp din situation.

  • Om du har pengar på banken ska du använda dem i första hand. Har du pengar över från tidigare månader, kan vi också ta med det i bedömningen.
  • Om du har egna tillgångar, som till exempel fonder, aktier, bil, eller om du äger din bostad, kan du behöva sälja det för att du ska få ihop pengar till din försörjning.
  • Om du är sambo, gift eller registrerad partner räknas era inkomster och tillgångar ihop.
  • Om du har rätt till andra bidrag, från till exempel Försäkringskassan eller A-kassan, ska du alltid vända dig dit i första hand.
  • Om du är arbetslös ska du stå till arbetsmarknadens förfogande. Det innebär att du ska vara anmäld hos Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete, delta i anvisad aktivitet eller i SFI.
  • Kan du inte arbeta behöver du styrka med läkarintyg att och varför du inte kan arbeta.
  • Om du betalar för barnomsorg eller hemtjänst ska du kontrollera att din avgift är rätt i förhållande till den inkomst du har.
  • Du som studerar eller har eget företag har oftast inte rätt till ekonomiskt bistånd.
  • Du kan själv först beräkna hos Socialstyrelsen om du har rätt till ekonomiskt bistånd Länk till annan webbplats.
  • Om du har prövat alla dessa sätt för försörjning kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Det är socialtjänstlagen som avgör om du har rätt till biståndet.

Om du söker ekonomiskt bistånd för första gången, eller om det är över 3 månader sen du sökte sist, ska du kontakta socialsekreterare under vår telefontid. Du får då rådgivning och information om hur du ansöker och vilka handlingar du behöver lämna in. Efter det kan du ansöka om ekonomiskt bistånd.

Kontakta socialsekreterare för ekonomiskt bistånd på vår mottagningstelefon 0155-386 29

Telefontid måndag–fredag 13.00–15.00

Har du ansökt om ekonomiskt bistånd tidigare (inom de senaste tre månaderna) ansöker du enklast i e-tjänsten Ansökan om ekonomiskt bistånd Länk till annan webbplats.. Då behöver du inte lämna in en pappersansökan. E-tjänsten är öppen mellan den 20:e och 5:e varje månad. Ex: Ansöker du för april kan du alltså skicka in din ansökan 20 mars – 5 april.

För att ansöka via e-tjänsten behöver du ha bank-id eller mobilt bank-id. Om du inte har ett bank-id kan du beställa det via din bank. Om ni är två som söker behöver båda skriva under ansökan med bank-id.

I e-tjänsten kan du följa ditt ärende, se ditt beslut och, om du beviljas ekonomiskt bistånd, se direkt när dina pengar kommer. Du kan använda e-tjänsten på dator, smartphone eller surfplatta. Ansöker du med telefonen kan du enkelt ta foto på dina underlag, intyg och kvitton och skicka med i ansökan.

Telefontid vid löpande ansökningar är måndag–fredag 08.30–09.30. Ring Kommuncenter 0155-380 00 så blir du kopplad till din handläggare.

När en närstående avlider och det inte finns tillräckligt med pengar till begravningen kan du ansöka om ekonomiskt bistånd till begravning och gravsten. Det gör du genom att fylla i blanketten Ansökan om ekonomiskt bistånd för begravning Pdf, 28.8 kB.

Vi behöver ditt samtycke till att samarbeta med andra myndigheter för att kunna hjälpa dig på bästa sätt att kunna försörja dig själv. Vi kan hämta uppgifter från berörda myndigheter (Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, CSN, A-kassan, Kronofogden, Bilregistret med flera) för komplettering till och kontroll av de uppgifter du lämnat. Kontroller kan göras upp till ett år efter ansökan.

Om du lämnar in felaktiga uppgifter, eller döljer inkomster eller tillgångar kan du bli tvungen att betala tillbaka pengar som du har fått. Om vi misstänker att du medvetet har lämnat felaktiga uppgifter för att få pengar är vi skyldiga att polisanmäla detta.

Vi har tystnadsplikt och får inte berätta för någon obehörig om sådant som gäller dina personliga eller ekonomiska förhållanden. Du har även rätt att ta del av det som skrivs om dig.

Om du vill överklaga ditt beslut, ska du skriva en överklagan och skicka in till Vård- och omsorgsnämnden. Tala om i brevet vilket beslut du överklagar och vem som fattat beslutet. Tala om varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Skicka även med handlingar som du tycker har betydelse men som du inte redan lämnat in.

För att nämnden skall kunna ta upp ditt överklagande måste din skrivelse ha kommit in till Vård- och omsorgsnämnden inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet.

Skriv under ditt överklagande med namn, personnummer, postadress och telefonnummer. Om du anlitar ombud kan ombudet skriva under din överklagan skrivelsen. Skicka i så fall med fullmakt.

Om nämnden inte ändrar beslutet skickas ärendet vidare till Förvaltningsrätten i Linköping, som då avgör om beslutet skall gälla eller inte. Om det är något du undrar över kan du vända dig till social- och omsorgsförvaltningen i Oxelösunds kommun.

Du skickar din överklagan till:

Oxelösunds kommun
Vård- och omsorgsnämnden
613 81 OXELÖSUND

Kontaktinformation

Oxelösunds kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Telefon 0155-380 00
kommun@oxelosund.se