Loggan för Oxelösunds kommun

Skilsmässa, separation

Alla människor kan någon gång få problem i sina nära relationer. Ibland kan det behövas utomstående, professionell hjälp för att hitta vägar ur svårigheterna – både om man funderar på att skiljas eller om man redan har bestämt sig.

Familjerådgivning

Familjerådgivning kan hjälpa er som har problem och svårigheter i ert äktenskap eller förhållande. Här erbjuds ni samtal och rådgivning om ni vill få det bättre i er relation, övervinna tveksamheter eller kanske få hjälp med att avsluta ert förhållande på ett bra sätt.

Skilsmässa – att gå skilda vägar

Om ni bestämt er för att gå skilda vägar, oavsett om ni är gifta eller sammanboende, följer ofta en kaotisk tid där många praktiska beslut ska tas, särskilt om det finns barn i familjen. Skilsmässa eller separation där barn är inblandade kan ibland leda till konflikter om vårdnad, boende och umgänge. Om ni som föräldrar inte kan komma överens finns det stöd och hjälp att få från kommunens familjerättssekreterare för att komma vidare.

Samarbetssamtal – för att komma överens om barnen

När ni som föräldrar inte kommer överens om vårdnad, boende och umgänge vid en separation, kan tingsrätten besluta att ni ska försöka enas genom så kallade samarbetssamtal. Samarbetssamtal är till för att hjälpa er att kunna samarbeta, och för att ni ska kunna komma överens om det som rör barnen. Ni kan också på eget initiativ välja att boka tid för samarbetssamtal.

När ni som föräldrar inte kan komma överens om vårdnad, boende och umgänge vid en separation, trots stöd, kan ni som föräldrar väcka talan i domstol. De flesta föräldrar anlitar ett juridiskt ombud till sin hjälp. För att kunna väcka talan i domstol ska ni föräldrar först begära ett samarbetssamtal/informationssamtal hos kommunens familjerätt.

Familjerättssekreterare är samtalsledare och har ingen utredande eller beslutande uppgift, utan har som uppgift att stötta och hjälpa er att kunna komma överens. För att komma i kontakt med familjerättssekreterare, kontakta socialtjänsten genom Kommuncenter.

Samtalen ska hållas så snart som möjligt och inom fyra veckor från begäran.

Efteråt får ni som föräldrar ett samtalsintyg som bevisar att samtalet har varit. Ett informationssamtal med samtalsintyg är nödvändigt om föräldrar ska gå vidare till domstol i frågor om vårdnad, boende och umgänge, om det inte finns skäl till annat.

Ansöka om skilsmässa/äktenskapsskillnad

Om du och din partner är gifta och vill skilja er måste ni ansöka om äktenskapsskillnad hos tingsrätten. Det gör ni hos Sveriges domstolar. Länk till annan webbplats.

Kontaktinformation

Oxelösunds kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Telefon 0155-380 00
kommun@oxelosund.se