Loggan för Oxelösunds kommun

Familjekompis

Familjekompis ger nysvenska familjer och etablerade svenska familjer chansen att lära känna varandra. Allt görs på ett enkelt sätt.

Familjekompis startade upp i Örebro 2018 av Studieförbundet Bilda och nu sprider de konceptet vidare och startar upp Familjekompis i flera kommuner runt om i landet, en av kommunerna är Oxelösund.

Som etablerad svensk har du kanske funderat på att du vill lära känna en nysvensk familj men inte riktigt vet hur du går tillväga. Då kan det underlätta att vara med i ett redan färdigt koncept med satta ramar.

Vill du lära känna en annan kultur än din egen?

Genom Familjekompis har du och din familj chansen till just det. - Passa på att få nya kontakter. Gör roliga saker tillsammans och kanske blir det början till en ny kompisrelation säger Angelica Patek, projektledare Familjekompis Oxelösund.

Hur fungerar Familjekompis?

Familjerna, som kan se helt olika ut, matchas ihop utifrån de uppgifter som lämnas in när du anmäler dig. Målet är till exempel att de barnfamiljer som medverkar, ska ha barn i ungefär samma ålder. Ingen är fadder åt någon annan – familjerna träffas på lika villkor och lär känna varandra.

Bilda bjuder in till en första träff med middag, vilken tar cirka 2 timmar, därefter träffas familjerna vid ytterligare två tillfällen. Många nysvenskar har visat intresse för att träffa etablerade svenskar. Behoven att öva svenska, skapa kontakter och nätverk är stora.

- Att lära sig svenska och få ett arbete är viktigt när man kommer som ny till Sverige. Att få känna tillhörighet och samhörighet med människorna man lever tillsammans med, är minst lika viktigt. Du som etablerad svensk behövs. Det är i mötet med andra det händer, säger Josefin Stålbert, enhetschef på Studieförbundet Bilda och en av initiativtagarna till Familjekompis.

Bakom Familjekompis står Studieförbundet Bilda och Oxelösunds kommun. Familjekompis finns till för att skapa bra förutsättningar för nya vänskapsrelationer mellan nysvenskar och etablerade svenska familjer. Vi vill bidra till meningsfulla relationer samt öka förståelsen för varandra.

Anmälan

Är du intresserad av att delta, anmäl dig via familjekompis.se Länk till annan webbplats.. Fyll i formuläret där, därefter blir du kontaktad och får mer information.

Kontakt

Angelica Patek
Projektledare

Telefon: 073-180 62 64
Epost: angelica.patek@bilda.nu

Kontaktinformation

Oxelösunds kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Telefon 0155-380 00
kommun@oxelosund.se