Kvalitet och jämförelser

Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar arbetar regelbundet med systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete. Det gör vi genom att genomföra årliga undersökningar bland brukare och kunder, delta i nationella kvalitetsredovisningar och göra egna jämförelser. Här kan du läsa mer om vårt kvalitetsarbete.

Kommunens Kvalitet i Korthet
Kommunens Kvalitet i Korthet består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet.

 


 

 

Kontakt

Oxelösunds kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00 
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter