Personligt ombud

För vem finns personligt ombud?

Har du svårt att veta vilka bidrag du har rätt till?
Känns det krångligt att söka rätt sorts läkare?
Vet du inte vem på kommunen du ska kontakta? 

Personligt ombud finns till för dig som är över 18 år med en långvarig psykisk funktionsnedsättning eller stora svårigheter i vardagen och därför behöver vård och service från flera myndigheter. 

Vi hjälper dig!

Vad gör ett personligt ombud?

Tillsammans med dig kan personligt ombud: 

  • ta reda på vad du behöver hjälp med
  • hjälpa dig att få dina behov av stöd, vård och service tillgodosedda
  • vara ett stöd i dina kontakter med till exempel myndigheter och sjukvård

Du som bor i Oxelösund, Nyköping, Gnesta eller Trosa kan få stöd av personligt ombud. Stödet är frivilligt och gratis. 

Hur går vårt samarbete till?

Du eller en anhörig kan kontakta oss via telefon eller e-post för att ansöka om personligt ombud. Du kan vara anonym. Vi planerar in en tid och plats för ett första möte. Det krävs ingen remiss. 

Tillsammans med dig tar vi fram en arbetsplan med dina önskemål och med stöd av den arbetar vi med det du vill ha hjälp med. När vi är klara med uppdraget som vi har kommit överens om tillsammans med dig, avslutar vi vår kontakt. Du är naturligtvis välkommen att söka hjälp på nytt om du behöver.  

Personligt ombud är fristående från myndigheter och vårdgivare. Vi arbetar under sekretess, har tystnadsplikt och för ingen dokumentation.

Kontakt

Personligt ombud
Vardagar 08.00-17.00

Ann-Sofie Andersson
Mobil 070-333 21 27 
personligt.ombud@remove-this.nykoping.remove-this.se

Marie Karlsson
Mobil 070-433 21 24
personligt.ombud@remove-this.nykoping.remove-this.se

Postadress
Personligt ombud 
Folkungagatan 16 
611 34 Nyköping

Kontakt för sidan: Kommuncenter