Handläggning

Ansökan

Du ansöker om bistånd genom att kontakta biståndshandläggaren, via Kommuncenter. Ansökningsblankett finns som länk till höger på sidan, den vill vi gärna att du skickar till oss innan vi kommer på hembesök.  

Utredning

När du ansöker om bistånd görs en utredning. Ansökan prövas individuellt, utifrån dina behov.

Du har rätt att läsa de utredningar och anteckningar som biståndshandläggaren gör i ditt ärende. Alla som ansöker om bistånd registreras i ett dataregister.  

Beslut

När biståndshandläggaren har beslutat om insats tar berörd enhetschef över och ser till att uppdraget utförs. Alla beslut dokumenteras.  

Överklagan

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga. Du kan kontakta din biståndshandläggare för att få hjälp med att överklaga.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Social- och omsorgsförvaltningen
613 81 Oxelösund

kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Telefon 0155-380 00
Kommuncenter är bemannat måndag-fredag kl. 08.00-17.00

 

 

Kontakt för sidan: Kommuncenter