Kontaktperson

Barn, ungdomar och vuxna kan under en period i sitt liv behöva mer stöd än vad som familjen, släkten eller vänner har möjlighet att ge. Då kan en kontaktperson som arbetar på uppdrag av socialtjänsten bli ett personligt stöd.

Vem kan bli kontaktperson?

För att bli kontaktperson behöver du inte ha någon speciell utbildning. Istället ska du bedömas som lämplig för uppdrag som kontaktperson. Därför gör socialtjänsten en utredning innan du kan få ett uppdrag. I utredningen ingår en intervju, registerkontroll hos polisen, socialtjänsten och Kronofogden. Du ska också lämna referenser, det vill säga namn på ett par personer som känner dig, både från ditt arbetsliv/studier och från ditt privatliv.

Om du är intresserad av att bli kontaktperson är det dessutom viktigt att du har tillräckligt med tid och ork för ditt engagemang. Det handlar om att ge av dig själv till en medmänniska som behöver ditt stöd. Du ska ha ett engagemang och intresse för hur människor har det, ge stöd i vardagliga situationer, lyssna och uppmuntra till en god utveckling hos en annan människa.

Vem får en kontaktperson?

Barn, ungdomar och vuxna kan beviljas en kontaktperson. Anledningen till varför en kontaktperson behövs under en period kan variera. Det kan till exempel handla om att en person behöver socialt stöd eller har ett funktionshinder.

Man kan aldrig tvinga någon till att träffa en kontaktperson, utan det bygger helt och hållet på frivillighet. Socialtjänsten gör en utredning för att se om det finns ett behov. Kommer man fram till det kan personen få en kontaktperson.

Hur kan ett uppdrag som kontaktperson se ut?

Oftast träffas du och den som du är kontaktperson åt en gång i veckan. Ibland har man även telefonkontakt med varandra. Vad ni gör styrs av vilka behov personen som du har blivit kontaktperson åt har. Någon kan behöva stöd i att hitta bra och meningsfulla fritidsaktiviteter. Någon annan kan behöva hjälp att bryta en social isolering eller någon medmänniska att prata och rådgöra med.

Ekonomisk ersättning

Alla kontaktpersoner ersätts ekonomiskt för sitt uppdrag. Ersättningen består av två delar:

  • en arvodesdel som är skattepliktig. Arvodet ska inte jämföras med lön inom en anställning, utan är mer av storleksordningen en symbolisk ersättning för din insats
  • en omkostnadsdel som inte är skattepliktig. Omkostnadsdelen ska täcka dina utgifter som du kan ha i ditt uppdrag.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Social- och omsorgsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26
Telefon: 0155-380 00

Kontakt för sidan: Kommuncenter