Kontaktfamilj

Vill du vara en viktig person i ett barns liv? Ibland behöver ett barn tid och omtanke av fler vuxna än de egna föräldrarna. Vi söker familjer som har tid och engagemang över för att ta emot ett barn i sin familj.

Som kontaktfamilj öppnar du upp ditt hem för att ta emot ett barn någon eller några helger i månaden, eller under lov. Du erbjuder barnet delaktighet och gemenskap i din vardag, i allt det där vanliga som man gör i en familj, till exempel en utflykt, ett besök på badhuset eller andra helgaktiviteter.

Här kan du göra en intresseanmälan för att bli kontaktfamilj

Du behövs!

Vem kan bli kontaktfamilj?

Det krävs ingen speciell utbildning för att bli kontaktfamilj. Inte heller behöver en kontaktfamilj bestå av mamma, pappa, barn utan kontaktfamiljer kan se olika ut. Det viktiga är att alla i familjen är överens om saken. Även om det är ni som vuxna som tar beslutet är det viktigt att era barn är positiva till att bli kontaktfamilj. Det måste också finnas tid och ork i er familj för att ta emot ytterligare en person.

Innan man får ett uppdrag som kontaktfamilj gör socialtjänsten en utredning för att bedöma om er familj har förutsättningarna för att klara uppgiften. Ni blir intervjuade och det görs registerkontroll hos polisen, socialtjänsten och Kronofogden. Ni ska också föreslå några personer från ert arbetsliv och privatliv som kan svara på frågor om er och er familj. Ett hembesök ingår också i utredningen.

Att bli godkänd som kontaktfamilj handlar inte om att utredningen ska visa att ni är ”en perfekt familj”. Det viktiga är att det finns ett intresse och engagemang för människor, och att ni vill dela med er av ert familjeliv till ett barn som just nu behöver er. Det är också viktigt att vilja göra den insatsen i samarbete med barnets föräldrar.

Hur kan ett uppdrag som kontaktfamilj se ut?

Både barn och ungdomar kan beviljas en kontaktfamilj. Det är alltid en frivillig insats från socialtjänsten, det vill säga något som barnet eller ungdomen blir beviljat efter en ansökan av föräldrarna. Socialtjänsten gör en utredning för att se om det finns ett behov. Kommer man fram till det kan barnet få en kontaktfamilj.

Ekonomisk ersättning

Alla kontaktfamiljer ersätts ekonomiskt för sitt uppdrag. Ersättningen består av två delar:

  • en arvodesdel som är skattepliktig. Arvodet ska inte jämföras med lön inom en anställning, utan är mer av storleksordningen en symbolisk ersättning för er insats.
  • en omkostnadsdel som inte är skattepliktig. Omkostnadsdelen ska täcka era utgifter i uppdraget.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Social- och omsorgsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26
Telefon: 0155-380 00

Kontakt för sidan: Kommuncenter