Familj, barn och ungdom

Socialtjänsten har särskilda socialsekreterare som arbetar med barn och ungdomar. De är vana vid att hjälpa barn, unga och familjer som har olika problem.

Våra socialsekreterare kan bistå barnet/den unge och familjen med stödsamtal, kontaktperson, kontaktfamilj, familjehem och om det behövs även institutionsplacering.

Familjen kan även få en längre period av stödsamtal inom den verksamhet som kallas familjestöd. Bistånd i form av familjestöd kan endast ges om familjen själv önskar det.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Social- och omsorgsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26

Telefon: 0155-380 00
Fax: 0155-381 03  

Kontakt för sidan: Kommuncenter