Ekonomiskt bistånd

Vi kan alla hamna i ekonomiska svårigheter och behöva stöd för att klara vår egen eller familjens försörjning. Då kan du ansöka om ekonomiskt bistånd.

Ekonomiskt bistånd fungerar som ett sista skyddsnät för dig som har tillfälliga ekonomiska problem, och du har alltid i första hand ett eget ansvar för att reda upp din situation. 

Att ta reda på innan du ansöker

 • Om du har pengar på banken ska du använda dem i första hand. Om du har pengar över från tidigare månader, enligt våra beräkningar, kan vi också ta med det i bedömningen.
 • Om du har egna tillgångar, som till exempel fonder/aktier, bil eller om du äger din bostad, kan du behöva sälja det för att du ska få pengar till din försörjning.
 • Om du är sambo, gift eller registrerad partner räknas inkomster och tillgångar ihop.
 • Om du har rätt till andra bidrag, från till exempel Försäkringskassan eller A-kassan, ska du alltid vända dig dit i första hand.
 • Om du är arbetslös ska du stå till arbetsmarknadens förfogande. Det innebär att du ska vara anmäld hos arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete.
 • Du som har arbetshinder behöver styrka att du inte kan arbeta.
 • Om du betalar avgift för barnomsorg eller hemtjänst ska du kontrollera att din avgift är rätt i förhållande till den inkomst du har idag.
 • Du som studerar eller har eget företag har oftast inte rätt till ekonomiskt bistånd.
 • Du kan själv beräkna om du har rätt till ekonomiskt bistånd. Gör beräkningen på Socialstyrelsens hemsida
 • Om du har prövat alla dessa sätt för försörjning kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Det är socialtjänstlagen som avgör om du har rätt till biståndet

Vad kan jag söka hjälp till?

Riksnorm
Regeringen fastställer årligen nivån på riksnormen som utgår från Konsumentverkets prisundersökningar. Årets belopp och mer information om riksnormen hittar du här

Riksnormens belopp per person är lika för hela landet och ska täcka kostnader för:

 • livsmedel
 • kläder och skor
 • lek och fritid
 • förbrukningsvaror
 • hälsa och hygien
 • dagstidning och telefon

Övrigt försörjningsstöd (som inte ingår i riksnormen)
Denna del ska täcka skäliga månadskostnader för:

 • Boende, innebär endast boende, ej bilplats eller extra förråd
 • Hushållsel
 • Arbetsresor: Innebär resor till och från arbetet eller annan planerad sysselsättning, och resor till arbetsförmedling eller arbetsgivare.
 • Hemförsäkring
 • Medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa.

Det är möjligt att söka bistånd till annat än det som ingår i posterna för försörjningsstöd, som läkarvård (ej för uteblivna besökstider), medicin (receptbelagda läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet), tandvård, glasögon, begravningskostnader med mera.

För bistånd till glasögon och tandvård behövs som regel ett kostnadsförslag.

Tolk

Du kan begära tolkhjälp om du inte talar eller förstår svenska. Du har även rätt till tolk om du har nedsatt hörsel eller talfunktion.

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

Om den avlidne inte har tillräckligt med pengar till begravningen kan kommunen hjälpa dig med ekonomiskt bistånd till begravningen. Du kan söka ekonomiskt bistånd till begravningskostnad och gravsten genom att fylla i blanketten som du hittar här.

Så här ansöker du om ekonomiskt bistånd första gången

För att pröva om du har rätt till ekonomiskt bistånd ska du vända dig till socialkontoret och prata med en socialsekreterare under telefontid. Du kommer då att få information om hur du ansöker och vilka handlingar du behöver lämna in. Det är viktigt att du lämnar in de handlingar som socialsekreteraren begär eftersom de ligger till grund för ditt beslut. Om du inte lämnar in alla handlingar kan handläggningen ta lång tid eller så kan du få ett avslagsbeslut. 

Telefon till socialsekreterare för ekonomiskt bistånd: 0155-386 29
Telefontid: måndag-torsdag 11.00-12.00 (vardagar)

Om du ansökt om ekonomiskt bistånd tidigare (inom de senaste tre månaderna)

Du som har ansökt om ekonomiskt bistånd tidigare ansöker enklast via vår e-tjänst. Då behöver du inte lämna in en pappersansökan. E-tjänsten är öppen mellan den 20:e och 5:e varje månad. Ex: Ansöker du för april kan du alltså skicka in din ansökan 20 mars – 5 april.

Vi genomför stickprovskontroller. Spara därför kvitton och andra underlag till olika utgifter som du har. Du behöver inte skicka in dem, men vi kan komma att begära in dem vid en eventuell kontroll.

För att ansöka via e-tjänsten behöver du ha bank-id eller mobilt bank-id. Om du inte har ett bank-id kan du beställa det via din bank. Om ni är två som söker behöver båda parter signera ansökan med bank-id.

I e-tjänsten kan du följa ditt ärende, se ditt beslut och, om du beviljas ekonomiskt bistånd, se direkt när dina pengar kommer. Du kan använda e-tjänsten på dator, smartphone eller surfplatta. Ansöker du med telefonen kan du enkelt ta foto på dina underlag, intyg och kvitton och skicka med i ansökan.

Här hittar du e-tjänsten för ansökan om ekonomiskt bistånd.

Övrig information

Samtycke och felaktiga uppgifter

Vi behöver ditt samtycke till att samverka med andra myndigheter för att kunna hjälpa dig på bästa sätt att komma i egen försörjning. Vi kan hämta uppgifter från berörda myndigheter (Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, CSN, A-kassan, Kronofogden, Bilregistret m.fl.) för komplettering till och kontroll av de uppgifter du lämnat. Kontroller kan göras ett år efter ansökan.

Om du lämnar felaktiga uppgifter, eller döljer inkomster eller tillgångar kan du bli tvungen att betala tillbaka pengar som du har fått. Om vi misstänker att du medvetet har lämnat felaktiga uppgifter för att få pengar är vi skyldiga att polisanmäla detta.

Tystnadsplikt/sekretess

Vi har tystnadsplikt och får inte berätta för någon obehörig om sådant som gäller dina personliga eller ekonomiska förhållanden. Du har även rätt att ta del av det som skrivs om dig.

Beslut

Du har rätt att överklaga ett beslut.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Social- och omsorgsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26 
Telefon: 0155-380 00
Fax: 0155-381 03   

Cecilia Söderqvist

Enhetschef Socialtjänst bistånd
Telefon: 0155-384 90

Kontakt för sidan: Kommuncenter