Ekonomiskt bistånd

Vi kan alla hamna i ekonomiska svårigheter när vi behöver stöd för att klara vår egen eller familjens försörjning. Då kan du ansöka om ekonomiskt bistånd.

Ekonomiskt bistånd ska fungera som ett sista skyddsnät för dig som har tillfälliga ekonomiska problem, och du har alltid i första hand ett eget ansvar för att reda upp din situation. För att du ska ha rätt till ekonomiskt bistånd krävs att du gör det du kan för att bidra till din egen försörjning. Om du är arbetslös krävs att du är inskriven vid Arbetsförmedlingen och aktivt söker arbete, socialtjänsten kan även kräva att du deltar i kommunens eller Arbetsförmedlingens program eller åtgärder för arbetslösa.

 

Vad kan jag söka hjälp till?

Ekonomiskt bistånd är utformat för att täcka ett hushålls mest grundläggande behov, så som kostnader för kläder, mat och boende. I socialtjänstlagen står det att försörjningsstödet ska garantera att man får en skälig levnadsnivå. En individuell prövning görs för att ta reda på vad som är en skälig levnadsnivå för just dig.

Här kan du själv göra en provberäkning.

Kan jag som ungdom få flytta hemifrån?

Du som ungdom har inte någon självklar rätt till hjälp till kostnader för eget boende, utan endast om det finns väldigt starka skäl för en eventuell flytt. Du förväntas inte att flytta hemifrån förrän du kan betala för boendet själv.

Om jag är ny i Sverige och har fått uppehållstillstånd? 

Arbetsförmedlingen ansvarar för bosättning av personer som har rätt till etableringsplan. De ansvarar för att en etableringsplan upprättas och att etableringssamtal genomförs och tar beslut om etableringsersättning. Försörjningen ska vara tryggad genom etableringsersättningen. 

Du som väljer att flytta till eget boende utan så kallad ”kommunanvisning” ansvarar själv för att planera din ekonomi utifrån de kostnader ett boende innebär. Under första månaden bör du klara din egen försörjning. 

Hur ansöker jag om ekonomiskt bistånd?

Om du vill ansöka om ekonomiskt bistånd behöver du göra en nyansökan. Du kan antingen använda vår e-tjänst för ansökan om ekonomiskt bistånd, eller ladda ner blanketten här på sidan. På kommuncenter får du mer information om ekonomiskt bistånd och vilka handlingar du måste visa upp för att ansöka.

Du blir sedan kallad till ett första besök på socialkontoret där du och din handläggare träffas och pratar igenom din situation. En utredning genomförs för att handläggaren ska kunna fatta beslut om din ansökan. 

Väntetider

Väntetiden kan vara upp till 15 arbetsdagar från din ansökan kommit in till handläggare tills du får komma på besök.

Handläggningstiden av din ansökan kan efter ditt besök vara max 14 dagar. 

Om jag är sjukskriven?

Om du är sjukskriven ska detta styrkas med läkarintyg. Om sjukskrivningen blir långvarig kan socialtjänsten även kräva att få se läkarens plan för din rehabilitering. Ett beslut bygger på en noggrann utredning och därför är det viktigt att du lämnar alla uppgifter som din handläggare efterfrågar. Det gäller exempelvis uppgifter om boende, familjeförhållanden samt alla ekonomiska förhållanden såsom inkomster, tillgångar och utgifter. 

Samtycke och felaktiga uppgifter

Vi behöver ditt samtycke till att samverka med andra myndigheter för att kunna hjälpa dig på bästa sätt att komma i egen försörjning. Lämnar du felaktiga uppgifter åtalas du för bedrägeri.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Social- och omsorgsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26 
Telefon: 0155-380 00
Fax: 0155-381 03  

Ring Kommuncenter 0155–380 00 eller kontakta din handläggare på mail. 

Handläggare ekonomiskt bistånd

Ylva Ståhl

Maha Mahmoud

Johanna Östlund

Catharina Palm

Hanna Niklasson

Marcus Bengtsson

 

Åsa Berg

Enhetschef Socialtjänst bistånd
Telefon: 0155-380 03

Kontakt för sidan: Kommuncenter