Svetsutbildning på Campus Oxelösund

Nu startar vi en ny omgång av svetsutbildningen! Nytt för i år är att det går att välja en ny inriktning mot underhåll, där mer information kommer om kursinnehållet. Poängen kommer att vara mellan 800 - 1000 poäng. Du väljer inriktning under utbildningens gång.

Campus Oxelösund anordnar utbildning inom svets med flera intag per år vilken finns med två olika studieupplägg beroende på förkunskaper i svenska. 

Utbildningen är en spetsutbildning med inriktning mot Internationellt Svetsdiplom, IW (Internationell Welding diploma). 

Det första upplägget vänder sig till dig som studerar på SFI C och D nivå samt svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Utbildningen pågår i 60–80 veckor på heltid beroende på förkunskaper och omfattar totalt 1260 poäng. Praktik ingår i utbildningen.

Det andra upplägget vänder sig till dig som har kunskaper motsvarande grundskolan i svenska/svenska som andraspråk. Utbildningen pågår i cirka 40 veckor på heltid och omfattar 840 poäng. Praktik ingår i utbildningen.

Utbildningen är CSN-berättigad.

Start: 11 november 2019, för dig som har grundläggande kunskaper i svenska eller motsvarande. Sista ansökningsdag är den 28 oktober.

Mer information om startdatum kommer, för dig som saknar grundläggande kunskaper i svenska.

Här kan du läsa mer om svetsutbildningen.

Kontakt för sidan: Kommuncenter