Oxelösund klättrar i trygghetsranking

Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerade nyligen en undersökning om trygghet och säkerhet i landets kommuner i en öppen jämförelse. Årets tema är brott och brottsförebyggande arbete. Uppgifterna i rapporten bygger på nationell statistik

Enligt undersökningen är Oxelösund den kommun i Sörmland som har störst positiv förändring jämfört med förra året och alltså upplevs som tryggare. Kommunen klättrar 67 placeringar och hamnar på plats 87 av landets 290 kommuner.

- Det är glädjande att de invånare som tillfrågats i undersökningen upplever att det är tryggare i Oxelösund. Vi har fortfarande arbete att göra för att öka den upplevda tryggheten tillsammans med Polisen, Sörmlandskustens räddningstjänst, företag, föreningar och andra organisationer i Oxelösund men årets resultat är ett steg i rätt riktning, säger Johan Persson, kommunchef i Oxelösund.

 

På Sveriges kommuner och regioner (SKR) kan du läsa hela rapporten.

Kontakt för sidan: Kommuncenter