Nu börjar upprustningen av Vivesta Havsbad

Oxelösunds kommun är sedan en tid tillbaka ägare av badet. Vi startar nu en upprustning av vissa ytor. Det som är först ut att ordna är toaletter och parkeringsytor.

Toaletter kommer att finnas innan man kommer in på gräsytan/stranden. Utmed infartsvägen (vid f.d. campingplatsen) kommer parkeringsytor att anläggas.

Under hösten kommer ett program upprättas över hur fortsättningen av upprustningsarbetet skall se ut.

Kontakt för sidan: Kommuncenter