Nu är vi i full gång med asfalteringen av gång- och cykelvägarna

Stora delar av gång- och cykelvägarna i Inskogen och Peterslund har fått ny fin asfalt och nu är det snart dags för södra Peterslund och gång- och cykelvägarna söder om Sundavägen mot Danvik och Sjöängen samt de östra delarna av Oxelösund.

Klart eller asfalteras inom kort:

  • Söderviksvägen ut till Södra Femöre är i princip färdig, små grus justeringsarbeten återstår men blir klara under denna och nästa vecka.
  • Ljungholmsvägen från Fiskehamnsvägen och ut till piren samt den stora parkeringen i småbåtshamnen vid Östersviken är färdigasfalterade. 
  • Folkegatan, från Föreningsgatan och österut mot C-fastområdet asfalteras i dagarna och samma sak gäller för Gamla Oxelösundsvägen. Rondellen vid gamla polishuset kommer att asfalteras när trafikintensiteten är som lägst.

Kommande:

  • På Frösängsvägen är det trolig start om någon månad. 

Vi ber om ursäkt för att vi stökar till det i trafiken bitvis, men det är viktigt att vi inte har trafik på nylagda ytor under arbetet. Vänligen respektera anvisningar från de trafikvakter som finns runt arbetsplatserna.

Kontakt för sidan: Kommuncenter