Intyg vid ansökan om specialkost

Från och med höstterminen 2019 kommer kommunens Kostenhet att kräva medicinskt utlåtande eller dokumentation vid ansökan om specialkost till barn/elev inom förskola och skola.

Beslutet börjar gälla från höstterminen 2019. 

Du ansöker om specialkost via e-tjänsten på vår hemsida.

Sista ansökningsdag för specialkost är 1 augusti 2019.

Kontakt för sidan: Kommuncenter