Information till företagare

Utifrån den pressade situation som pågår med anledning av det nya Coronaviruset är det viktigt att det lokala näringslivet får stöd av både invånare, andra företagare och kommunen. Som en följd av detta vill vi upplysa dig som är näringsidkare i Oxelösunds kommun att:

  • Planerade tillsynsbesök sker inte alltid i kontakt med näringsidkaren, vissa är oanmälda. Vill du skjuta fram ett bokat tillsynsbesök kan du alltid kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och komma överens om en ny tid för besök. Ring 0155-380 00 och be att få prata med handläggare för tillsynsbesök.
  • Det finns möjlighet att få anstånd med, eller uppdelning av fakturor utställda av Oxelösunds kommun. Det här är ingen generell åtgärd, så ta alltid kontakt med oss för att vi ska kunna bedöma varje enskilt fall. Ring 0155-380 00 och be att få prata med handläggare på ekonomiavdelningen.
  • Sammankomster som företagarfrukostar och företagsluncher skjuter vi på framtiden och återkommer med nya datum senare. Mindre träffar genomförs med deltagarnas samtycke.

Övriga rekommendationer:

  • Följ respektive branschorganisations rekommendationer.
  • Även du som företagare kan stötta andra genom att handla lokalt.
  • Ta kontakt med din bank redan idag om du ser att det kan bli t ex likviditetsproblem längre fram.
  • Anpassa verksamheten till kundernas aktuella behov så gott det går.


Planeringsverktyg till arbetsgivare
Många arbetsgivare påverkas nu av de störningar som coronaviruset medför. Utmaningen är att få verksamheten att förbli långsiktigt fungerande. Det kan handla om allt från att fördela dubbelfunktioner på jobbet till arbete i hemmet för att säkra friska medarbetare eller att planera för bortfall i efterfrågan. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har verktyg till privata och offentliga verksamheter för att säkra beredskapen.

Du hittar följande verktyg hos MSB:
Planeringsstöd för bortfall av personal, varor och tjänster.
Stöd för kontinuitetshantering, upprätthåll verksamheten på tolerabel nivå trots störningar.


Här hittar du information som East Sweden har samlat om coronaviruset för dig som företagare.

 

 

Kontakt för sidan: Kommuncenter