Här är kommunens plan för skärgården!

Den Fördjupade Översiktsplanen för skärgården har vunnit laga kraft.

Kommunen har tagit fram en fördjupad översiktsplan över Oxelösunds skärgård 2030. Planen beskriver kommunens vision om den framtida skärgården som innefattar kommunens öar med undantag från Femöre och Jogersö.

Planen fokuserar på friluftsliv och turism, utveckling av skärgårdssamhället och båtlivet samt bevarande av viktiga natur- och kulturvärden. Kommunen vill utveckla och tillgängliggöra skärgården så att fler kan ta del av den. Läs mer här.

Den Fördjupade Översiktsplanen antogs av Kommunfullmäktige i april och har nu vunnit laga kraft. Planen är nu vägledande för kommunens framtida arbete i skärgården.

Kontakt för sidan: Kommuncenter