D-skolans aktiva klassrum inspirerar till nya skolans inredning

Byggnationen av den nya skolan är i full gång. Samtidigt planeras det hur Oxelöskolan, som den nya skolan heter ska se ut inuti. Inredningen ska inbjuda till fysisk aktivitet så långt det är möjligt. D-skolans aktiva klassrum och fokus på hälsa står för inspirationen.

Caroline Jordensjö är pedagog på D-skolan och tillsammans med Kristin Källströmer, pedagog och projektledare för skolans inredning planerar och bollar de idéer.  Inredningen ska kunna användas så flexibelt som möjligt. Just nu är det detaljer såsom dörrar, lås och gardiner som ska bestämmas. Men samtidigt skissas det på hur klassrum och andra utrymmen bäst möbleras för att ge barnen möjlighet till rörelse.

- Vi märker stor skillnad på elevernas studieresultat sen vi började med aktiva klassrum, berättar Caroline entusiastiskt.  

Aktiva klassrum innebär att smyga in rörelse under lektionerna. Koncentrationsförmågan ökar när barnen får växla mellan arbetsplatser som kan vara saccosäckar, sittbollar, ståbord, mattor eller låga bänkar. En promenad runt huset kan hjälpa till att se ett problem i ett nytt ljus. 

På D-skolan börjar skoldagen 09.00 och slutar 15.00. De som vill kan äta frukost på skolan och vara med på morgongymnastik. Morgonaktiviteten, som leds av två pedagoger utomhus har blivit en succé. Färre raster och kortare lunchrast har gjort det nya schemat möjligt och eleverna får sina garanterade undervisningstimmar. 

Det är vetenskapligt bevisat att fysisk aktivitet främjar inlärning. Efter en studieresa till Naperville Senior High School i Chicago, som fullt ut arbetar efter konceptet gjorde pedagogerna slag i saken och började anpassa skolan efter dessa tankar. 

Föreläsare Martin Lossman som utbildar inom fysisk aktivitet kopplat mot inlärning har också inspirerat. Martins så kallade ”brain breaks” gillar eleverna. Det innebär att i all enkelhet göra någonting helt annat en stund och på ett helt annorlunda sätt. Till exempel kan den som förlorar bli vinnaren. Tänka om och tänka nytt stärker kreativiteten. 

Kontakt för sidan: Kommuncenter