Loggan för Oxelösunds kommun

Takrenoveringen vid Stjärnholm tar paus under sommaren

Under sommaren har ridskoleverksamheten flera aktiviteter, vilket gör att det kommer att röra sig både många ungdomar och personal i området. Då hästar lätt kan bli rädda för plötsliga ljud uppifrån taket pausar takrenovering och projektet fokuserar istället på andra arbeten vidStjärnholms ladugård.

"Arbete pågår just nu med att bli färdig med åtgärder på takkonstruktionen på norra stallbyggnaden vid Stjärnholm inför sommaren. Ridskoleverksamheten har många aktiviteter under sommarmånaderna som till exempel ridläger.

Projektet med takrenoveringen vill därför inte störa i onödan med arbete uppe på taket. Det kan vara riskfyllt för ungdomar och personal då hästar lätt blir skrämda av plötsliga ljud uppifrån taket. Under ett ridläger är det många som rör sig i området och vi vill inte riskera att någon olycka händer.

Arbetet stannar inte av helt utan vi fokuserar istället på att snygga till portar och dörrar, fasaden ska lagas och målas, de sista fönsterna ska få en välbehövlig kärlek av en specialist och sedan ska allt elarbete bli klart. Ridbanan som finns på innergården ska återställas i form av staket och handikapramp.

Efter sommaren kommer vi påbörja sista delen av stallbyggnadens östra del och projektet planerar att gå i mål i november 2024", berättar Martin Englund, projektledare för takrenoveringen vid Stjärnholms ladugård.