Loggan för Oxelösunds kommun

Ansök om specialkost senast 1 augusti

Du som har barn i förskola eller skola som har behov av specialkost behöver ansöka om det senast 1 augusti inför kommande läsår. Arbetar du inom förskola eller skola och har behov av specialkost behöver du också ansöka. Du ansöker inför varje nytt läsår.

Du som ska ansöka om specialkost ansöker senast 1 augusti inför kommande läsår. Du behöver göra en ny ansökan inför varje nytt läsår samt även vid byte av förskola/skola eller om behovet förändras.

Ditt barn kan få specialkost av medicinska, religiösa eller etiska skäl.

För att ditt barn ska få specialkost av medicinska skäl måste du bifoga ett medicinskt utlåtande eller annan dokumentation som styrker behovet. Du bifogar intyg första gången du ansöker och behöver bara bifoga ett nytt intyg om kosten eller allergin ändras på något sätt. Byter ditt barn förskola eller skola måste du göra en ny ansökan.

Observera att en ny rutinbeskrivning gällande specialkost har tagits fram Pdf, 53.6 kB.

Vid ansökan om anpassad meny behöver det framgå tydligt i ansökan och intyg att det finns en ätsvårighet/matproblematik. Skicka inte med hela utredningar som intyg.

Här ansöker du, och hittar information om specialkost