Loggan för Oxelösunds kommun

Detaljplanen för östra och södra Jogersö avbryts

Kommunen tog fram en ny detaljplan för Jogersö för att möjliggöra avstyckningar och samtidigt öka beredskapen inför förväntade klimatförändringar samt bidra till ett bevarande av områdets kulturvärden och karaktär.

Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen upphävdes av Länsstyrelsen 2021-02-25. Kommunstyrelsen överklagade Länsstyrelsens beslut till Regeringen, som nu beslutat att detaljplanen är slutgiltigt upphävd. Beslutet går inte att överklaga.

Kommunens analys av Regeringens beslut är att planområdets storlek behöver minskas för att arbetet med detaljplanering av berörda delar av Jogersö ska kunna fortsatta. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har därför 2024-05-22 § 34 beslutat avbryta planarbetet och därigenom öppnat upp för detaljplanering av mindre områden i taget.

Framöver väntas detaljplaneringen av Jogersö ske på beställning av fastighetsägare i området. Kommunen beklagar de besvär detta beslut kan medföra, men bedömer att det är bästa sättet att möjliggöra för nya detaljplaner på Jogersö. Tills vidare gäller detaljplanen från 1991 inom hela- och tilläggsplanen från 2009 inom delar av planområdet.

Läs mer på sidan om detaljplanen för Östra och södra Jogersö Länk till annan webbplats.