Loggan för Oxelösunds kommun

Oxelösunds företagsklimat på ny rekordnivå

Företagsklimatet i Oxelösund fortsätter att blomstra enligt Svenskt näringslivs senaste mätning som släpptes i dag. Det sammanfattande omdömet, dialog med kommunens beslutsfattare samt kommunens service och bemötande är de områden som ökar mest

Även i år ökar Oxelösund i Svenskt näringslivs undersökning av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Johan Scherlin, näringslivschef i Oxelösunds kommun, betonar den fortsatta satsningen på närhet och dialog med företagen som en viktig faktor. Det är också där de största ökningarna syns.

Vi har fortsatt att prioritera närvaro och lyhördhet gentemot företagen. Genom att vara aktiva och närvarande i deras vardag har vi kunnat skapa relationer som gynnar både kommunen och näringslivet. Det är första gången i Oxelösunds historia som det sammanfattande omdöme är över 4 (4,1) i den betygsskala som Svenskt näringsliv använder, säger Johan Scherlin.

En annan nyckel till framgång är den förbättrade samverkan med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Mer samverkan och dialog är också viktigt när det kommer till upphandling. Något kommunen nyligen fått tydliga bevis på i och med priset Bästa upphandlingskommun i Sverige.

Vi uppmuntrar företagen att vara aktiva deltagare i stadens gemensamma utveckling. Genom ökad samverkan och dialog kan vi skapa en mer dynamisk och framgångsrik näringslivsmiljö för alla aktörer, oavsett storlek eller bransch. I vårt näringslivsråd och den lokala företagarföreningen diskuteras vad kommunen kan göra för företagen, men också vad företagen kan göra för kommunen. Men framför allt vad vi kan göra tillsammans, säger Dag Bergentoft (M), kommunstyrelsens ordförande.

Susanne Sandlund, kommunchef, ser resultaten som ett kvitto på det långsiktiga arbete som bedrivits under flera år.

Det är glädjande att se att medarbetarnas ansträngningar ger resultat. Genom att fortsätta att arbeta nära företagen och lyssna på näringslivets behov och synpunkter hoppas vi kunna fortsätta att stärka företagsklimatet i Oxelösund, säger Susanne Sandlund.

Fakta

Svenskt näringslivs undersökning av kommunens företagsklimat omfattar bland annat attityder till företagande, konkurrens från kommunala verksamheter, kommunens service till företag samt tillgången på medarbetare med relevant kompetens. Den landsomfattande rankingen släpps i september. Läs mer på foretagsklimat.se/oxelosund Länk till annan webbplats..