Loggan för Oxelösunds kommun

Förskolor och skolor inspireras av Generation Pep i sitt hälsoarbete

Förskolor och skolor i Oxelösund hämtar inspiration och tips från Generation Pep för att öka rörelseglädjen hos barn och elever.

Rektorer och pedagoger på förskolor och skolor i Oxelösund jobbar för att öka rörelseglädjen hos barn och elever. De har tagit del av Generation Peps föreläsningar och utbildningsmaterial för att få inspiration och tips.

På Oxelöskolan har elevrådet på skolan startat upp ett arbete med att certifiera hela skolans hälsoarbete med stöd av Generation Pep.

Elevrådet tillsammans med skolans personal hoppas på att detta arbete ska bidra till att skapa systematik i hela elevhälsoarbetet och samtidigt engagera samtliga elever till en hälsosammare skoldag och fritid, säger Nathalie Österberg, biträdande rektor på Oxelöskolan.

Samtliga förskolor arbetar med hälsofrämjande insatser på olika sätt.

Vår pedagogiska idé är att alla barn ska delta i en pulshöjande aktivitet varje dag och fem gånger på ett läsår har hela förskolan så kallad Rörelseglädje till exempel genom att ”springa Vasaloppet ”, berättar Johanna Krautmeyer, rektor på Nyängens- och Blåklockans förskola.

På Frösängs förskola får barnen röra på sig med hjälp av sällskapsspel såsom rörelsebingo och tärningsspel med aktiviteter.

Vi har också skapat en egen tabatafilm där barnen visar rörelser som vi kan göra, säger Frida Broberg, rektor på Frösängs förskola.

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för barn och ungas hälsa. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep. Här kan du läsa mer om organisationen. Länk till annan webbplats.