Loggan för Oxelösunds kommun

Samarbetsavtal med båtägarförening påskrivet

Idag den 26 januari har samarbetsavtalet mellan Oxelösunds kommun och Oxelösunds båtägarföreningen skrivits på.

Oxelösunds båtägarföreningen representerades av Bo Jender, ordförande och Ulf Ringberger. Från kommunen var det Dag Bergentoft, kommunstyrelsens ordförande och Henny Larsson, tf kommunchef som skrev på.

Oxelösunds kommun vill öka attraktionskraften genom att utveckla småbåtshamnarna. Som en del i utvecklingen vill kommunen ha ett närmare samarbete med båtplatsägare som använder kommunens småbåtshamnar genom föreningar som representerar deras intressen, som Oxelösunds båtägarförening med cirka 100 medlemmar.

Målet med samarbetet är att ge kommunen insikt i upplevelsen av småbåtshamnarna, identifiera vad som fungerar tillfredsställande och vad som inte fungerar lika bra. Avtalet ger båtägarna möjlighet att påverka utvecklingen kring hamnarna. Avtalet innebär inte att Oxelösunds båtägarförening får i uppdrag att utföra underhåll, utan syftar i stället till att ge Oxelösunds båtägarförening möjlighet att lämna synpunkter på planerat underhåll.

För närvarande finns endast en aktiv båtägarförening som representerar dem med båtplatser vid kommunens småbåtshamnar. Om fler föreningar bildas är kommunen intresserad av liknande samarbeten. Inför varje säsong kommer en målsättning att fastställas i samråd med Oxelösunds båtägarförening, inklusive lägsta acceptabla beläggningsgrad och förslag till minskade kostnader för underhåll. Resultaten av målsättningen kommer att rapporteras till kommunstyrelsen efter varje sommarsäsong.