Loggan för Oxelösunds kommun

Bryggan utefter Femöre kanal är avstängd

På grund av dålig bärighet vid kajkanten stängs bryggan av för gångtrafik och området mellan bryggan och sjöbodarna är avstängd för biltrafik.

Det som händer nu är att kajen ska stabiliseras. Därefter är det kommunens ambition att hela området ska bli ett nytt bostadsområde, berättar Nils-Erik Sellin, förvaltningschef miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ett arbete med ett planprogram för området pågår och kommer att presenteras under 2024. Inriktningen är en blandad stadsbebyggelse som kompletteras med nya kajer, parkmiljöer och promenadstråk samt nya båtplatser.

Under perioden 7 december och 13 december pågår arbete med miljöprovtagning i området. Miljöprovtagningen genomförs för att undersöka om det finns markföroreningar inför ombyggnation av området. Det pågår både grävning och borrning på plats under perioden och detta kan påverka biltrafik och gångare i viss mån.

Kartan visar det avstängda området. Biltrafik får inte förekomma inom markerat område Gångtrafik kan ske inom området med undantag av på bryggan.