Loggan för Oxelösunds kommun

Inbjudan till öppet samråd - Kutsu avoimeen neuvonpitokokoukseen

Oxelösunds kommun bjuder in till öppet samråd för de nationella minoriteterna i Oxelösund. Syftet med samråd är att ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem.

För dig som tillhör en av de nationella minoriteterna i Oxelösunds kommun ​

Tid: tisdagen den 14 november, klockan 17.00 till 19.00​

Plats: Koordinaten – Eventsalen

Samrådets programpunkter:​

17.00-19.00

  • Samrådet öppnas
  • Eva Lantz (M), ordförande utbildningsnämnden och Eva Svensson, förvaltningschef, utbildningsförvaltningen finns på plats och tillsammans har vi en dialog om förskola och skola
  • Del två workshop - reglemente för råd för nationella minoriteter, sverigefinnar
  • Övriga frågor

Ingen föranmälan behövs

Kutsu avoimeen neuvonpitokokoukseen

Oxelösundin kunta kutsuu avoimeen neuvonpitokokoukseen kansalliset vähemmistöt Oxelösundissa. Neuvonpidon tarkoituksena on antaa kansallisille vähemmistöille mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin kysymyksiin.

-Oxelösundin kunnan kansallisille vähemmistöille

Aika: tiistaina 14. marraskuuta klo 17.00 - 19.00

Paikka: Koordinaten – Eventsalen (suuri sali)

Neuvonpitokokouksen ohjelmakohdat:

17.00-19.00

  • Neuvonpitokokous avataan
  • Eva Lantz (M), koululautakunnan puheenjohtaja ja koulutoimen hallintojohtaja Eva Svensson ovat paikalla ja keskustelemme yhdessä esikoulusta (päiväkodista) ja koulusta
  • Osa kaksi workshop (työpuoti) – kansallisen ruotsinsuomalaisvähemmistön neuvonpitoja koskevat määräykset
  • Muut esille tulevat kysymykset

Ennakkoilmoittautumista ei tarvita