Loggan för Oxelösunds kommun

Budget 2024 med plan för 2025 och 2026

Den politiska ledningen, som består av Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna, har tagit fram en budget för 2024 med plan för 2025 och 2026. Budgetförslaget hanterades i kommunstyrelsen den 25 oktober och ska ställas mot oppositionens budgetförslag i fullmäktige den 8 november.

En budget med satsningar och effektiviseringar trots en orolig omvärld. Kommunstyrelsens ordförande, Dag Bergentoft (M), är nöjd med majoritetens budgetförslag.

Oxelösund ska präglas av företagsamhet, jämlikhet och valfrihet. Tillsammans ställer vi om med utveckling i fokus, säger Dag Bergentoft (M), kommunstyrelsens ordförande.

Sverige befinner sig i ett ekonomiskt svårt läge. Inflation och högre räntor pressar både hushåll och företag, samtidigt som säkerhetsläget har försämrats. Detta påverkar oss som kommun, och vi måste anpassa oss till omvärldsläget. Då ekonomin förväntas vara i fortsatt svårt läge under 2024 och 2025 står våra verksamheter inför effektiviseringar samtidigt som vi fortsätter att investera, tillägger Dag Bergentoft.

Kommunen budgeterar ett resultatkrav på noll procent för 2024, 2025 och 2026. För att uppnå ett nollresultat används 14,6 miljoner kronor 2024, 8,6 miljoner kronor 2025 och 8,8 miljoner kronor 2026 av tidigare avsatta medel ur resultatenhetsreserven.

Följande nämnder har erhållit ett effektiviseringskrav på 1,85 procent:

  • Vård- och omsorgsnämnden, effektivisering på 6,3 miljoner kronor år 2024, vilket även gäller för 2025 och 2026
  • Kommunstyrelsen, effektiviserings på 1,8 miljoner kronor år 2024, vilket även gäller för 2025 och 2026
  • Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, effektivisering på 0,7 miljoner kronor år 2024, vilket även gäller för 2025 och 2026
  • Kultur- och Fritidsnämnden, effektivisering på 0,6 miljoner kronor har beslutats för 2024, vilket även gäller för 2025 och 2026
  • Utbildningsnämnden, effektivisering på 6,6 miljoner kronor har beslutats för 2025, vilket även gäller för 2026.

Den totala investeringsvolymen för 2024 uppgår till cirka 160 miljoner kronor. Några av investeringarna för 2024 inkluderar: Renovering av Peterslundsskolan, byggandet av särskilt boende, etapp 2 vid Björntorp. Takrenovering av Stjärnholms Ladugård. Fortsatt investering i gator och vägar samt utvecklingen av en mountainbike park.

Vi bedömer att det inte är lämpligt att genomföra besparingar inom Utbildningsnämnden för 2024, och därför fortsätter vi att satsa på barn och ungdomar i för- och grundskola, säger Eva Lantz (M), ordförande i Utbildningsnämnden.

Inom Vård- och omsorgsnämnden vill vi anställa inom socialtjänsten samtidigt som vi arbetar förebyggande för att förbättra verkställigheten inom äldreomsorgen, berättar Katarina Berg (M), ordförande i Vård och omsorgsnämnden.

Vi fortsätter att fokusera på kärnverksamheterna, såsom skola, vård och omsorg, i första hand. Vi satsar på barn och ungdomar och vi ser vikten av att jobba förbyggande och brottsförebyggande avslutar, Dag Bergentoft.