Publiceringsdatum:

Säger nej till etablering av stor havsbaserad vindkraftspark i skärgården

Den politiska majoriteten som består av Moderaterna, Dag Bergentoft, Sverigedemokraterna, Dagmara Mandrela, Kristdemokraterna Göran Bernhardsson och Liberalerna, Klas Lundbergh i Oxelösund avstyrker Sveavind Offshore AB tillstånd att bygga en vindkraftspark i Oxelösunds skärgård.

Kommunen avstyrker ansökan och ger därmed inget tillstånd enligt miljöbalkens 16:e kapitel, fjärde paragrafen. Beslutet grundar sig på kommunens översiktsplan, där det finns ett avsatt område till havs för vindkraftverk. I den av Kommunfullmäktige antagna översiktsplanen är kommunen positiv till havsbaserad vindkraft inom ett visst område till havs. Men området som pekas ut i översiktsplanen är cirka 68 km2, vilket är avsevärt mindre än området som ansökan avser.

Vi i majoriteten anser att de föreslagna vindkraftverkens storlek, områdets utbredning och den påverkan det skulle ha på vår skärgårdsmiljö är för stor. Därför har vi beslutat att avslå ansökan, säger Dag Bergentoft, (M) kommunstyrelsens ordförande.

Oxelösunds kommun tar ett stort ansvar när det gäller Sveriges utveckling som industrination. En relativt stor del av kommunens yta används idag för stålindustri och industrihamn. Det innebär många fördelar för kommunen när det gäller den allmänna utvecklingen och arbetstillfällen, men det innebär också begränsningar, fortsätter Dag Bergentoft.

Vi kan inte bara vara en industristad utan vi behöver också vara en stad där man vill bo och leva och där är skärgården en stor del av vår attraktionskraft, avslutar Dag Bergentoft.

Bakgrund:

Sedan 2015 har Sveavind Offshore AB, idag Långgrund AB, utrett möjligheten att etablera en vindkraftpark inom riksintresseområdet för energiproduktion i utanför Oxelösunds skärgård. Området berör kommunerna Trosa, Nyköping, Oxelösund, Norrköping och Söderköping. Avståndet från Oxelösund är 16 kilometer och från Nyköping 24 kilometer. Projektet är lokaliserat 21 km från Trosa, 24 kilometer från Nyköping.

Svea Vind Offshore AB har lämnat en ansökan till Mark- och Miljödomstolen avseende en vindkraftspark i havet utanför Oxelösund.

Enligt 16 kap. 4 § första stycket miljöbalken får tillstånd till en anläggning för vindkraft endast ges om den kommun där anläggningen avses att uppföras har tillstyrkt det. I och med dagens beslut får Svea Vind Offshore AB inte tillstånd av Oxelösunds kommun att pröva frågan i Mark- och miljödomstolen.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer