Loggan för Oxelösunds kommun

Vi välkomnar viktigt beslut om kraftledning

Idag har Mark- och miljödomstolen gett sitt godkännande till två nya 130 kV ledningar från Hedenlunda till Oxelösund.

Beslutet säkrar arbetstillfällen i Oxelösund för en lång till framöver. Det hjälper även till att göra Oxelösund till en hållbar och attraktiv företags- och bostadsort. Dessutom får vi ett bolag i kommunen att bli ledande på hållbar miljöteknik säger Dag Bergentoft, (M) kommunstyrelsens ordförande.

I och med att SSAB ställer om delar av nuvarande stålproduktion till fossilfri stålproduktion läggs koksverk, masugnar och LD-anläggningen ner. I stället byggs en ljusbågsugn. Det innebär att de elledningar som idag går till SSAB inte kommer att räcka till. Därför har Vattenfall Eldistribution i oktober 2020 ansökt om att bygga två nya 130 kV- ledningar, mellan transformatorstationerna i Hedenlunda och i Oxelösund.