Loggan för Oxelösunds kommun
Världsdagen för psykisk hälsa 2023

"Psykisk hälsa är en mänsklig rättighet"

Världsdagen för psykisk hälsa (World Mental Health Day) infaller varje år den 10 oktober.

Syftet med dagen, som World Foundation of Mental Health står bakom och som stöttas av Världshälsoorganisationen (WHO), är att öka medvetenheten om frågor kopplade till psykisk hälsa. I Sverige uppmärksammas dagen av myndigheter, organisationer, regioner och kommuner, och årets tema är att ”psykisk hälsa är en mänsklig rättighet”.

God mental hälsa är viktig för vårt välmående i stort. 1 av 8 personer globalt lever med psykisk ohälsa, som kan påverka deras välmående och vardag. Antalet ungdomar med psykisk ohälsa ökar.

Oxelösunds kommun har i år påbörjat utbildning i suicidprevention för sina medarbetare inom Vård- och omsorgsförvaltningen.

Medarbetare i hela Oxelösunds kommun har även blivit erbjudna att lyssna på ett webinar, med Frida Boisen om ämnet ”suicidprevention och psykisk hälsa”. Webinaret är ett samarbete med Länsgemensamt regionalt stöd. Idag hölls ytterligare ett webinar om ämnet, men denna gång riktat till allmänheten.

För många, inte minst äldre, är ensamhet och isolering en viktig orsak till psykisk ohälsa. I Oxelösunds kommun finns Öppen träffpunkt, Bojen för att minska ofrivillig ensamhet bland äldre. Du som är 65+ kan delta på aktiviteterna som erbjuds. Du kan se öppettider och program här:

Aktiviteter och mötesplatser - Oxelösund (oxelosund.se) Länk till annan webbplats.