Loggan för Oxelösunds kommun

Åtgärder vid Oxelösund DiscGolfPark

Under hösten kommer ett flertal åtgärder att genomföras vid vår discgolfbana.

Besökare till vår discgolfbana vid Ramdalen kan i dagarna se att vi har påbörjat vissa åtgärder på de olika banorna. Bland annat kommer vi att grusa stigar, lägga dräneringsrör och utföra vissa reparationer på de redan ditsatta skydden för vissa träd. Arbetet kommer att pågå under några veckor.