Loggan för Oxelösunds kommun

Nu vattnar vi med dagvatten

Kustbostäder har börjat vattna parker och planteringar med dagvatten som en del av kommunens hållbarhetsarbete.

24 september firas dagvattnets dag. Vattnet som rinner på marken, till exempel regn eller smält snö, kallas dagvatten. I naturen renas dagvattnet i marken innan det når våra vattendrag. I städer rinner vattnet i stället till diken och gatubrunnar och går ofta direkt ut i närmaste vattendrag. Du kan bidra till renare dagvatten genom att:

  • Hålla våra gator fria från skräp, snus och fimpar
  • Tvätta bilen på biltvätt
  • Lämna farligt avfall på en återvinningscentral

För att hushålla med dricksvattenresurserna har Kustbostäder börjat att vattna parker och planteringar med dagvatten. Det är en del av vårt gemensamma hållbarhetsarbete. Det dagvatten Kustbostäder använder tas från dagvattendammen som ligger i anslutning till SSAB.