Loggan för Oxelösunds kommun

Årets klättrare i Sörmland i år igen!

Oxelösunds kommun klättrar 53 platser i Svenskt näringslivs årliga ranking av företagsklimatet och placerar sig på plats 69 av landets 290 kommuner.

Det imponerande klivet är ett resultat av det omfattande arbete som gjorts i kommunen och ute hos företagen för att stötta och underlätta för företagare i kommunen. Oxelösunds kommunchef uttrycker stolthet och tacksamhet.

Vi har jobbat med det vi kallar för 100 möten där koncernledningen och andra tjänstemän besökt drygt hundra företag under sista kvartalet de senaste åren. Det är fantastiskt att se att det arbete som vi gjort tillsammans ger så positiva resultat. Att se Oxelösund klättra till en rekordplacering i Svenskt näringslivs ranking är en stor framgång, särskilt som vi blev årets klättrare förra året. Jag är tacksam för det engagemang alla medarbetare i kommunen lagt ner. Det känns också som ett mycket fint avslut på min tid i kommunen, säger Johan Persson som går vidare till nya utmaningar 6 oktober.

Näringslivsansvarig Johan Scherlin gläds också åt uppsvinget. Han menar att en framgångsfaktor är att man är ute mycket på plats hos företagarna i deras verklighet. Som näringslivsansvarig är han en länk mellan företagarna och kommunen och mellan olika företagare.

Vi bryr oss om våra företag på riktigt, vi är måna om att de ska bra och vi gläds åt att de går bra, att de lyckas med sin affär. Att de trivs med oss som kommun, både i vardagen och med oss som myndighetsutövare. Vår bygglovshantering är ett exempel där vi i SKR:s NKI-undersökning visar på väldigt hög nöjdhet första halvåret 2023. Ett annat område är vår upphandlingsenhet som både gör rättvisa upphandlingar och agerar rådgivare i upphandlingsfrågor. Och så försöker vi ha kul med företagarna också, cykla ut med glass till dem till exempel.

Dag Bergentoft (M) är kommunstyrelsens ordförande och tacksam för rekord-placeringen.

Det framgångsrika resultatet visar på Oxelösunds vilja att vara en företagarvänlig kommun som erbjuder en gynnsam miljö för företagare att växa och blomstra. Förbättringen i näringslivsrankingen markerar inte bara en milstolpe i kommunen utan är även ett kvitto på det arbete som alla medarbetare i kommunen gör. Nu gäller det att vi inte slår oss till ro utan fortsätter att arbeta för att göra ytterligare förbättringar.

 

Fakta om rankingen

Varje år presenterar Svenskt näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2023 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning. Läs mer på foretagsklimat.se Länk till annan webbplats.