Publiceringsdatum:

Kommuncenter får högt betyg i årets servicemätning

Resultatet visar att Oxelösund får högt betyg av er som deltog i undersökningen och vi hamnade över genomsnittet i Sverige i alla fyra uppsatta kriterier.

Syftet med mätningen är att fånga upplevelsen vid kontakt via telefon eller e-post till oss. Med hjälp av resultatet har vi möjlighet att titta på var vi kan förbättra oss och skapa en ännu bättre upplevelse för dig som kontaktar kommunen via Kommuncenter.

Totalt 67 kommuner deltog i årets undersökning som pågick under mars-maj. Det som undersöktes var; tydlighet, bemötande, enkelhet och återkoppling e-post.


Tydlighet

Bemötande

Enkelhet

Återkoppling E-post

Oxelösunds kommun

88,3

84,1

78,5

84,7

Totalsnitt deltagande kommuner

83,1

83

75

73,9

Under mätperioden 13 mars till 12 maj valdes kunder slumpmässigt ut bland de som kontaktade Kommuncenter via telefon eller e-post. De som blev utvalda fick svara på en enkät via SMS eller E-post om service och bemötande i kontakt med kommunen.

Kommuncenter hanterar drygt 50 000 ärenden på ett år. Undersökningen ger oss ett kvitto på att vi gör rätt och att den som kontaktar oss oftast är nöjd med den hjälp och de svar de får av oss, berättar Annelie Ljungwald, kommunikations- och servicechef.

Vi arbetar hela tiden med ständiga förbättringar och i nära dialog med verksamheterna. Nu har vi ytterligare ett redskap att använda oss av i utvecklingen av Kommuncenter och jag vill tacka alla som tog sig tid att svara på enkäten och speciellt de som tog sig tid att beskriva mer utförligt om det som fungerar bra och det som fungerar mindre bra, avslutar Annelie.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer