Publiceringsdatum:

Våtmarksstråk vid Frösängs gärde

En våtmark fyller flera syften, bland annat bidrar den till den biologiska mångfalden. Nu anläggs ett våtmarksstråk intill Oxelöskolan.

På Frösängs gärde alldeles intill Oxelöskolan tar ett våtmarksstråk form. En våtmark är ett område där marken är naturligt eller konstgjort fuktig eller våt större delen av tiden. Gärdet ligger delvis under havsytans nivå och den biologiska mångfalden gynnas genom den vattenanpassade växtlighet som kommer att växa vid våtmarksstråket. Den nya vegetationen i vattenmiljön tas från närliggande våtmark, och träd och buskar ska planteras.

Våtmarker är viktiga ekosystem som hjälper till att filtrera vatten, stödja mångfald av växt- och djurliv samt bidra till översvämningskontroll. Man kommer att kunna vistas och promenera utmed våtmarksstråket. Det finns också en pedagogisk tanke bakom, och den är att ge barn och skolelever möjlighet till undervisning på plats för att lära sig mer.

Se en drönarfilm över våtmarksstråket. Länk till annan webbplats.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer