Loggan för Oxelösunds kommun

Högre svarsfrekvens och positivt resultat i vårens arbetsmiljömätning

Två gånger om året svarar medarbetarna i Oxelösunds kommun på en arbetsmiljömätning. Undersökningen mäter hållbart medarbetarengagemang*, (HME) och tar pulsen på arbetsmiljön.

Sedan kommunen införde att ha två arbetsmiljömätningar om året har medarbetarengagemanget, HME ökat och index för hela kommunen är nu 79. Även äldreomsorgsförvaltningens index för HME ökar och går från index 71 för ett år sedan till ett index på 76 nu i vår.

Det är glädjande att se att våra medarbetare upplever en bättre arbetssituation nu än i mätningen från i höstas och för ett år sedan. Vi har fortfarande utmaningar med en alltför hög sjukfrånvaro men arbetsmiljömätningen visar att det finns goda förutsättningar för arbetet med att skapa hälsofrämjande arbetsplatser, berättar Henny Larsson, HR-chef.

Mätningen som genomfördes i mars visar att arbetet med att utveckla och förbättra arbetsmiljön i verksamheterna ger ett positivt resultat. I stället för som tidigare då vi genomförde en medarbetarundersökning vart annat år genomför vi nu två kortare undersökningar per år och har möjlighet att snabbare fånga upp och arbeta med resultatet, fortsätter Henny.

Svarsfrekvensen för mätningen har ökat från i höstas då 71 procent av medarbetarna deltog. I vårens undersökning deltog 76 procent av medarbetarna. Medarbetarna i Oxelösunds kommun får bland annat skatta hur de upplever stämningen på arbetsplatsen, om de upplever att arbetsplatsen tar sig tid till att diskutera och dela kunskaper till upplevelsen av att se fram emot att gå till arbetet. Även frågor om ledarskapet och styrningen undersöks.

*Hållbart medarbetarengagemang (HME) är ett totalindex som beräknas utifrån resultaten för de tre delindex motivation, ledarskap och styrning.