Loggan för Oxelösunds kommun

Nätverket Svenska industrikommuner har årsmöte i Oxelösund

Drygt 50 representanter från cirka 20 kommuner kommer 27-28 april till Oxelösund för årsmöte och vårmöte i nätverket Svenska industrikommuner. Nätverket träffas regelbundet för att byta erfarenheter och diskutera påverkansfrågor i syfte att utveckla förutsättningarna för att vara just en industrikommun. De deltagande kommunerna representeras av kommunstyrelsens ordförande, kommunchef och näringslivschef.

Oxelösunds kommun har sedan 2020 sammankallandefunktionen i nätverkets arbetsutskott och är ansvarig för nätverkets sekretariat. På mötet 2023 representeras Oxelösunds kommun av Dag Bergentoft, kommunstyrelsens ordförande, Johan Persson kommunchef och Johan Scherlin näringslivsansvarig (och ansvarig för nätverkets sekretariat). Dessutom deltar Catharina Fredriksson som fram till och med årets årsmöte är sammankallande i nätverkets arbetsutskott.

Mötets fokus ligger i år på industriell förnyelse och industrietableringar kopplat till den återindustrialisering av Sverige som spås i skenet av en orolig och osäker omvärld, behovet av tryggare värdekedjor och ökad nationell/lokal självförsörjning. Medverkar i programmet gör till exempel representanter för Svenskt näringsliv, Sveriges kommuner och regioner, Sjöfartsverket men också före detta finansministern Allan Larsson som i en konsultroll varit aktiv i flera större etableringar till Sverige.

Oxelösunds hamns VD Staffan Thelander medverkar på torsdagens konferens på Stjärnholms slott i ett viktigt samtal om klimatsmart sjöfartslogistik och på fredagen är det fokus på SSABs stora klimatomställning till produktion av fossilfritt stål med deltagare från SSABs koncern- och lokala ledning. Fredagen inleds med en guidad tur på SSAB.

Ytterligare en viktig fråga som kommer att belysas under konferensen är samverkan mellan industri och industrikommun. Vad kan kommunen göra mer för industrin? Vad kan industrin göra mer för kommunen? Hur utvecklar man lokalsamhället tillsammans?

Fantastiskt kul och bra att vi industrikommuner med många gemensamma intressen kan träffas på detta sätt för att nätverka och finna lösningar. Företrädare för kommuner, näringslivet och myndigheter, det är tillsammans som vi är starka. Hjärtligt välkomna till industri- och skärgårdsstaden Oxelösund, säger Dag Bergentoft, kommunstyrelsens ordförande i Oxelösund.

Fakta Svenska industrikommuner
Svenska Industrikommuner är ett nätverk som består av cirka 25 kommuner och som arbetar för att visa på sambandet mellan utvecklingen i samhället och betydelsen av framgångsrik industri. Industrikommunerna vill lyfta upp betydelsen av industrin för svensk välfärd i den svenska debatten. Läs mer på Svenska industrikommuners hemsida. Länk till annan webbplats.