Publiceringsdatum:

Oxelösunds företag nöjdare med kommunens service

I årets NKI-mätning (Nöjd Kund Index) om företagsservice ökar Oxelösunds kommun inom flera områden jämfört med tidigare år. Företagsklimatundersökningen som mäter företagens nöjdhet inom myndighetsutövning och upphandling genomförs i samverkan mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Stockholm Business Alliance (SBA).

När undersökningen från Stockholm Business Alliance (SBA) och Sveriges kommuner och regioner (SKR) som mäter företagens nöjdhet inom myndighetsutövning och upphandling offentliggörs har Oxelösund klättrat totalt och inom flera områden. Det är till och med så att Oxelösund är en av de kommuner som förbättrat sig mest i hela landet sedan förra året, från placering 170 till plats 39 av landets kommuner i det sammanvägda indexet (NKI).

I 2022 års resultat går den sammanlagda nöjdheten upp från 68 till 79 (på en 100-gradig skala). Rikssnittet är 74.

Inom bygglov ökar nöjdheten till rekordnivån 80 efter att 2020 legat på 43 och 2021 på 62. Sverigesnittet ligger på 62.

Det är en förbättring som Johan Scherlin, näringslivsansvarig i Oxelösunds kommun gläds åt.

Jag är väldigt glad över denna förbättring, den ligger i linje med vår ambition att vara nära våra företag, att underlätta för dem att fokusera på och utveckla sin verksamhet. Jag är också mycket glad över det goda samarbetet med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen men också med andra enheter inom kommunen. Det är när vi jobbar nära tillsammans vi gör varandra bra och är en bra kommun för våra företag, säger Johan Scherlin.

Nils Erik Selin är chef för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Det är glädjande att arbetet med bemötande och servicefrågor så tydligt avspeglar sig i positivt i mätningen. I grunden tror jag att det handlar om att tidigt i processen prata med sökanden och försöka förstå vilka behov de har, detta spar inte minst tid. Sen är det förstås viktigt att ha en effektiv och snabb handläggning där vi tydligt kommunicerar våra beslut, oavsett om vi bifaller, kommer med synpunkter till justeringar eller tvingas neka bygglov, säger Nils Erik Selin.

Inom området upphandling placerar sig Oxelösund återigen i toppskiktet bland Sveriges kommuner.

Resultatet i NKI-undersökningen ligger i linje med det förbättrade företagsklimatet som 2022 uppmättes i Svenskt näringslivs årliga attitydundersökning. 2023 års resultat i den undersökningen kommer 23 maj.

Läs mer om undersökningen och se alla resultat i Företagsklimat 2022 från SKR. Länk till annan webbplats.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer