Publiceringsdatum:

Inbjudan till öppet samråd

Kutsu avoimeen neuvonpitokokoukseen

För dig som tillhör en av de nationella minoriteterna i Oxelösunds kommun

Oxelösunds kommun bjuder in till öppet samråd för de nationella minoriteterna i Oxelösund. Syftet med samråd är att ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem.

Samrådets programpunkter:

 • Samrådet öppnas
 • Melukylä/Bullerbyn, en förskoleavdelning med finsk inriktning på Stenviks förskola
  – Eva Svensson, förvaltningschef utbildning berättar
 • Samtal om innehållet, förslag på aktiviteter, medskick för 2023
  - Vi fokuserar på utbud för barn och unga – hösten 2023
 • Information om hur långt arbetet har kommit vad det gäller en långsiktigt plan för arbetet med nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde i Oxelösunds kommun. -Redovisning av inkomna remissvar – vad händer nu
 • Sammanfattning och avslut

Ingen föranmälan behövs, vi bjuder på fika!

Tid: onsdagen den 26 april klockan 17.30 till 19.30

Plats: Koordinaten – Eventsalen

Kutsu avoimeen neuvonpitokokoukseen

-Oxelösundin kunnan kansallisille vähemmistöille

Aika: keskiviikkona 26. huhtikuuta klo 17.30 - 19.30

Paikka: Koordinaten – Eventsalen (suuri sali)
Oxelösundin kunta kutsuu avoimeen neuvonpitokokoukseen kansalliset vähemmistöt Oxelösundissa. Neuvonpidon tarkoituksena on antaa kansallisille vähemmistöille mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin kysymyksiin.

Neuvonpitokokouksen ohjelmakohdat:

17.30-19.30

 • Neuvonpitokokous avataan
 • Melukylä/Bullerbyn, suomipainotteinen esikouluosasto Stenvikin esikoulussa (päiväkodissa)
  – Eva Svensson, koulutoimenjohtaja kertoo
 • Keskustelu sisällöstä, ehdotus toiminnasta, näkemyksiä tulevasta toiminnasta 2023
  - Keskitymme lasten ja nuorten tarjontaan – syksy 2023
 • Tietoa siitä kuinka pitkälle työ on edennyt kansallisten vähemmistöjen ja suomen kielen hallintoalueen kanssa tehtävän työn pitkän aikavälin suunnitelmassa Oxelösundin kunnassa. -Raportti vastaanotetuista lausuntokierroksen vastauksista – mitä nyt tapahtuu seuraavaksi?
 • Yhteenveto ja lopetus

Ennakkoilmoittautumista ei tarvita, tarjoamme kahvia ja teetä!

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer