Loggan för Oxelösunds kommun

Försvarsmaktsövning Aurora 23

För att öka Försvarsmaktens militära förmåga genomförs försvarsmaktsövning Aurora 23 mellan den 17 april och 11 maj 2023. Aurora 23 är en av de största försvarsövningarna i Sverige på många år. Förutom Försvarsmakten deltar flera myndigheter, regioner, kommuner och frivilligorganisationer samt ett antal nationer.

Övningsmomenten genomförs främst i södra Sverige och på Gotland men militär närvaro kommer att finnas över hela landet.

Marinens och flygvapnets övningsområde

Marinens övningsområde omfattas främst av södra Östersjön samt kustnära landområden, bland annat Stockholms södra skärgård. Här kommer såväl fartyg och stridsbåtar som landbaserade transporter att vara synliga. Viss koncentration av verksamhet kommer ske i närheten av Nynäshamn, Oxelösund, Oskarshamn och Karlshamn.

Flygvapnet övar främst i södra och mellersta delen av Sverige med fokus över Östersjön.
Flygning med stridsflyg, helikopter, transportflyg och specialflyg sker återkommande under övningen med start och landning från flera baser/flygplatser, däribland Skavsta/Nyköping.

Övning Eko i Mellersta militärregionen

Den 29 april finns Försvarsmakten Mellersta militärregionen, där Södermanland ingår, på plats i flertalet kommuner inom militärregionen för att sprida information om Försvarsmaktens verksamhet. På flera platser kommer delar av det civila försvaret att delta, där allmänheten får möjlighet att ställa frågor om krisberedskap och totalförsvar.

Påverkan på trafiken

Aurora 23 innebär också en påverkan på trafiksituationen i berörda områden under övningsperioden som i huvudsak är från måndag den 17 april till torsdagen den 11 maj.
Försvarsmakten arbetar för att påverkan på boende i områdena ska bli så liten som möjligt men vill göra allmänheten uppmärksam på att det kan förekomma begränsad framkomlighet under vissa perioder.

Hemtransporter

Från onsdagen den 11 maj transporteras övningsdeltagarna hem på vägarna runt om i Sverige. Ingen väg kommer helt att stängas av men trafiken kan komma att påverkas.

Mer information

Information från Försvarsmakten samt interaktiv karta över berörda områden samt aktuella datum, länk till annan webplats Länk till annan webbplats.