Loggan för Oxelösunds kommun

Lärarbehörigheten ökar i Oxelösund

Andelen grundskollärare med behörighet i minst ett ämne gick upp med sex procentenheter i Oxelösunds kommun förra året. Det redovisar fackförbundet Sveriges lärare i sin årliga statistik.

I oktober 2022 hade 63 procent av lärarna i Oxelösund lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne. Det är en ökning med sex procentenheter jämfört med året innan. Oxelösund gick därmed emot utvecklingen i riket.

Vi har satsat på att öka lärarbehörigheten i kommunen genom att bättre planera schemat utifrån den kompetens som finns, säger Eva Svensson, förvaltningschef Utbildningsförvaltningen. Lärare har också fått erbjudande om att validera sina kunskaper för att kunna ansöka om utökad legitimation.

När det gäller de yngre barnen har vi gjort en avvägning, fortsätter Eva. Det är en trygghet att inte ha för många olika lärare, vilket har inneburit att legitimerade lärare även undervisar i ämnen de saknar behörighet för. Det här gör att statistiken kan bli missvisande och visa på ett sämre resultat än verkligheten.

Ett av Utbildningsförvaltningens mål i Oxelösund är att öka lärarbehörigheten. Arbetet fortsätter därför med att optimera befintliga resurser och uppmuntra lärare att ansöka om utökad legitimation.

Här kan du läsa mer om hur Oxelösund ligger till och lärarbehörigheten i Sverige: https://www.sverigeslarare.se/om-oss/opinion-debatt/undersokningar/lararkollen/ Länk till annan webbplats.