Loggan för Oxelösunds kommun

Nu kan du se alla gällande detaljplaner samtidigt i samma karta

Vi har uppdaterat våra kartor på sidan Detaljplaner – gällande, som gör det enklarare för dig som vill se var i Oxelösunds kommun det finns detaljplaner, och var i dessa det får byggas nya byggnader.

Kartfönstret, som vi valt att kalla planmosaik, presenterar huvuddragen för markens tillåtna användning i alla detaljplaner i Oxelösunds kommun samtidigt. Du behöver nu inte längre ladda ner en detaljplan åt gången för att se var det får byggas i kommunen.

Planmosaiken är viktig för att få en samlad bild över gällande detaljplaner i kommunen. Information som är bra att ha för att se vad som kan förändras nära där du bor, eller om du söker efter en plats att bygga på men som ännu inte finns redo till försäljning.

En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet. Den anger bland annat var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till. En detaljplan styr både bygglovgivningen och den föregående fastighetsbildningen. En detaljplan består av en plankarta och en planbeskrivning.

Du behöver fortfarande ladda hem en detaljplan för att ta del av alla bestämmelser i den – länk till detaljplanerna hittar du direkt i kartan.

Planmosaiken finns inlagd i kartan på sidan om gällande detaljplaner. Välkommen in och testa!

Sidorna om detaljplaner hör till de mest besökta på oxelosund.se. Kontakta oss gärna på plan@oxelsound.se om du har tankar om hur de kan bli ännu bättre.